Załóż własną firmę

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Gmina Olkusz od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w rankingu województwa małopolskiego pod względem ilości podmiotów gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkańców. W olkuskim Urzędzie Miasta i Gminy postawisz pierwszy krok na drodze do własnej działalności gospodarczej, a my krok po kroku powiemy Ci, jak to zrobić.

 

1. Rejestracja w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz lub przez internet

Aby założyć firmę, trzeba złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek ten nosi nazwę CEIDG-1. Wniosek można wydrukować ze strony CEIDG jak również pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz w pokoju 317. Aby zarejestrować firmę w urzędzie gminy, należy czytelnie wypełnić wniosek CEIDG-1 w formie papierowej.  Przy rejestracji należy przedstawić dowód osobisty. We wniosku należy wpisać rodzaje działalności, jakie przedsiębiorca będzie wykonywał. Rodzaj działalności określają kody Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007). Kod PKD, jaki będzie określał profil działalności, należy wybrać z książki kodów PKD lub na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. W formularzu CEIDG wpisujemy wszystkie kody PKD, które określają cały zakres działalności firmy.

Uwaga: Wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji np.  pośrednictwo ubezpieczeniowe (agent ubezpieczeniowy), prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, składowanie odpadów, sprzedaż napojów alkoholowych.

Inne sposoby złożenia wniosku:

  • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
    • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnym urzędzie gminy w ciągu 7 dni (należy zapamiętać nr wniosku).
    • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy; podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Uwaga: Aby podpisać wniosek elektronicznie należy mieć założony profil zaufany lub podpis elektroniczny kwalifikowany.

Rejestracja działalności gospodarczej jest bezpłatna.

2. CEIDG zawiadamia GUS, US i ZUS.

Po dokonaniu rejestracji firmy CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku do właściwego Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

3. Numer Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):

Numer NIP jest nadawany przez Urząd Skarbowy w ciągu 3 dni od złożenia wniosku i zostaje automatycznie uzupełniony we wpisie w CEIDG. Jeśli przyszły przedsiębiorca posiada numer NIP należy go podać we wniosku przy rejestracji.

4. Numer REGON:

Numer REGON nadaje Urząd Statystyczny drogą elektroniczną do 7 dni od daty otrzymania wniosku z CEIDG. Numer REGON zostaje ujawniony we wpisie w CEIDG.

5. Rejestracja VAT:

Jeśli przedsiębiorca będzie podatnikiem podatku VAT należy ten fakt zgłosić na osobnym formularzu (VAT-R) we właściwym Urzędzie Skarbowym.

6. Rejestracja ZUS:

Zawsze po zarejestrowaniu firmy należy się zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ ZUS z CEIDG otrzymuje jedynie zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek, a musi otrzymać dodatkowo zgłoszenie osoby ubezpieczonej. Zgłoszenia takiego dokonuje się w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności.

7. Pieczątka firmowa:

Po wpisie do CEIDG można wyrobić pieczątkę. Posiadanie pieczątki nie jest wymagane, jednak może być ona potrzebna np. przy zakładaniu konta firmowego w banku. Na pieczątce powinna się znaleźć nazwa firmy wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy, adresem zakładu głównego oraz numer NIP.

8. Konto bankowe:

W czasie prowadzenia działalności można korzystać z konta bankowego osobistego, ale tylko do kwoty, której wartość nie przekracza 15 000 euro – bez względu na liczbę płatności. Po przekroczeniu w/w kwoty należy założyć firmowe konto bankowe i zawiadomić Urząd Skarbowy o tym fakcie przez złożenie formularza aktualizacyjnego CEIDG-1.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5903