OLKUSZ nakręca biznes

Tereny w Niesułowicach (gm. Olkusz) przy DW 791

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Piękna okolica Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”, bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 791, dostęp do sieci energetycznej, wodociągu oraz sieci gazowej – atuty terenów w Niesułowicach – oferowanych do sprzedaży przez Gminę Olkusz – sprawiają, że miejsce to ma potencjał, by stać się inwestycją przynoszącą prawdziwy biznesowy sukces. Przetargi odbędą się na początku lipca.

- Jest to jedno z piękniejszych miejsc Powiatu Olkuskiego, pozwalające potencjalnemu nabywcy zrealizować swoje inwestycyjne plany, dla których dodatkowym atutem będą piękne okoliczności przyrody. W przetargu może wziąć udział każdy zainteresowany, do czego gorąco zachęcam – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Trwające przetargi dotyczą dwóch nieruchomości o powierzchni 5,5420 ha oraz 1,1175 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wskazane są one symbolami odpowiednio 3U oraz 2U - Tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej. Dopuszczone zostały inwestycje związane z drobną wytwórczością i rzemiosłem, w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, dotyczące budowy dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i garaży, urządzaniem zieleni, ustawianiem obiektów małej architektury, czy wznoszeniu budynków gospodarczych i magazynów, a także urządzeń oraz obiektów sportu i rekreacji.

 

Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

  1. powierzchnia terenu biologicznie czynna – min. 40%;
  2. wskaźnik zainwestowania powierzchni działki – max.60%;
  3. wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych plus jednokondygnacyjne poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 9,0 m;
  4. przy budowie nowych obiektów budowlanych należy zachować warunki określone w Rozdziale 2 w § 6, § 7;
  5. forma architektoniczna obiektów budowlanych musi uwzględniać ustalenia § 8;
  6. miejsca  postojowe  dla  obsługi  zabudowy  usługowej  użyteczności  publicznej,  drobnej  wytwórczości i rzemiosła  należy  zapewnić
    w granicach realizacji inwestycji w ilościach wynikających z ustaleń § 7 pkt. 5;

Więcej informacji: Przetarg 1 | Przetarg 2

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4487