OLKUSZ nakręca biznes

Deklaracja dostępności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Wstęp deklaracji

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem www.inwestuj-olkusz.eu

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
ul. Rynek 1
32-300 Olkusz
Informacja: tel. 32 626 01 00,
Sekretariat: tel. 32 626 02 18, 32 626 02 24
fax. 32 626 02 17
e-mail: poczta@umig.olkusz.pl, burmistrz@umig.olkusz.pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /il751m3lrx/skrytka

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2019-12-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Przemysław Solecki (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej lub dostępu alternatywnego) 
e-mail: p.solecki@umig.olkusz.pl 
Telefon: 32 626 01 60

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

Wejście główne do budynku umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie jest wyposażony w windę umożliwiającą dostęp osób niepełnosprawnych na pierwsze i drugie piętro.  Klient Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w punkcie informacyjno-podawczym znajdującym się przy wejściu głównym na parterze budynku może zażądać załatwienia sprawy na parterze budynku. Pracownik Urzędu schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika punktu informacyjno-podawczego o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-26
Data publikacji:2016-08-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5908